Skip to content
Núria Gavaldà

Publicacions

Articles en revistes indexades

Actes de conferències

Edició de monografies

Capítols de llibre

  • Cicres, J.; García Barrero, D.; Gavaldà, N.; Marquina, M.; Queralt, S.; López, F.; Spassova, M. S. (2014). “Idiolectometria forense: estat de la qüestió”. En Casesnoves, R.; Forcadell, M.; Gavaldà, N. (eds.) Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pág. 241-252.

In Memoriam